Bilde: pixabay.com

FOR leger

Oslo Lungelege (Magnus Qvarfort) er en avdeling i Carlbernerklinikken. Adressen er Trondheimsveien 135, 4 etasje, 0570 Oslo (Samme inngang som til SATS Rosenhoff).

Ventetid (uten prioritering) er per nå (aug -23) omtrent 8 uker.  Hvis det er behov for prioritering så får vi det alltid til. Nedre aldersgrense for pasienter er 16 år! Vi har sommerstengt i juli og holder stengt i påskeuken.

Henvisningen sendes digitalt til Magnus Qvarfort/Oslo Lungelege. Henvisningene registreres, leses og prioriteres fortløpende. NB! Det er viktig å påføre riktig adresse (!) og telefonnummer (!) til pasienten på henvisningen. Er der behov for tolk? Manglende/feil informasjon forsinker prosessen da vi ikke får tak i pasienten og brev kommer i retur. Påfør ønske og begrunnelse for evt. prioritering og anfør om pasienten kan/ønsker å møte på kort varsel ved avbestillinger. Hvis pasienten ønsker rask time så har vi ofte ledig den første timen kl 07:30.

Vi gjør også søvnregistreringer (NOX-T3s) for vurdering av søvnapne. Hvis du ønsker å få utført kun en søvnregistrering så skriver du bare dette i henvisningen! Vi har kort ventetid på undersøkelsen og pasienten betaler kun en egenandel + litt materialekostnader. Studien gjennomgås og tolkes samme dag som utstyret leveres i retur. Pasienten orienteres om funn ved e-konsultasjon og dersom det er indikasjon for behandling (og pasienten ønsker dette) henvises det videre til behandlingssted. Bedre service og logistikk må du lete godt etter! Fastlegen får epikrise/info om funn ved studien, vurdering og tiltak. Dr Qvarfort har dybdekompetanse fra OUS innenfor feltet søvnmedisin og har vært medforfatter i relevante artikler og deltidsansatt i NKH (norsk kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling). Han har årevis med erfaring med praktisk behandling av søvnapne og underventilering med CPAP, BIPAP og hjemmerespirator via maske og trakeostomi. 

Vi bruker private røntgeninstitutter (Unilabs eller Evidia siden de har tilknytning til pacsonweb). Vi har egen HemoCue WBC DIFF analyzer for diff.telling. For øvrige blodprøver og for dyrkningsprøver benyttes Furst eller sykehus laboratorium. Vi har samarbeidsavtale med Ullevål sykehus. 

Epikriser sendes til henvisende lege samme dag som pasienten er her til time. Hvis det tilkommer opplysninger av betydning i etterkant, så gir vi dere beskjed. Vi er opptatt av at dine pasienter skal bli godt ivaretatt, og at du som fastlege skal føle at samarbeidet er bra. Når vi ser at den aktuelle problemstillingen er løst/håndtert, vil vi tilbakeføre pasienten til deg for videre oppfølging og behandling. Slik kan vi holde ventetidene nede og vi kan følge instruks i Rammeavtalen med HSØ RHF. Hvis det er behov for henvisning til annen spesialist så ordner vi det herfra som regel.

Aktuelle problemstillinger for henvisninger er:

– Astmautredning/-behandling (inkludert «second opinion»)

– Allergiutredning (luftveisallergi) inkludert allergivaksinasjon: pollen, midd og pelsdyr + bie/veps (etter anafylaksi på insektsstikk). Vi gjør også nasale provokasjonstester ved mistanke om lokal allergisk rinitt og vurdering av om det foreligger relevant klinisk allergi ved sensibilisering for midd. Vi driver ikke med medikament- eller matallergi!

– Dyspneutredning

– Kronisk hoste

– Kols og emfysem

– Interstitiell lungesykdom (inkl. sarkoidose og lungefibrose)

– Vurdering og oppfølging av funn ved radiologiske undersøkelser (noduli/fortetninger)

– Utredning av søvnapne

henvisningen

Henvisningen trenger ikke å være lang men må inneholde kontaktinformasjon inkludert pasientens navn, personnummer, adresse og telefonnummer(!). Henviser må fremkomme med navn, arbeidssted og HPR-nummer.

Henvisningen skal inneholde problemstilling, hva du ønsker besvart! Er det behov for tolk så påfør dette og er det andre forhold av betydning så skriv det ned. Andre sykdommer og undersøkelser (f eks rtg/CT, lab, evt dyrkinger) av betydning for vår vurdering er viktig å ha med og likeså en oppdatert medisinliste (pasienten kan da denne med). Gjør man et behandlingsforsøk med inhalasjonssteroid bør denne behandling pågå maks en måned slik at medisinen kan utsettes i god tid før undersøkelsene her. Ventoline vb kan være godt nok før utredning her.

Ved timen kan det fremkomme at pasienten har symptomer/tegn på annen sykdom og vi vil da henvise videre til annen spesialist der dette fremstår som mest hensiktsmessig! Bor pasienten utenfor Oslo eller om det av andre logistiske grunner er mest praktisk for pasienten, kan det være at vi noen ganger vil be om assistanse fra deg for å få tatt blodprøver og dyrkninger mellom timene her.  Vi ønsker best mulig samarbeid om pasientene!