Bilde: pixabay.com

FOR leger

Oslo Lungelege finner du også under avtalespesialistene. Vi er to lungeleger (Leiv Myhr og Magnus Qvarfort) i senior-junior avtale (50:50) som jobber i lokalene til Medical City på Løren. 

Ventetid per mars 2022 er ca 14 uker. Vi har sommerstengt i juli.

Henvisningen kan rettes direkte til enten Leiv eller Magnus, eller til Oslo Lungelege. Den vil da bli fordelt etter skjønn og kapasitet. Henvisningen registreres og blir lest og prioritert av lungelegen så raskt som mulig. Vennligst påfør ønske og begrunnelse for ev. prioritering, og anfør i tillegg om pasienten kan møte på kort varsel ved avbestillinger. NB! Vi trenger alltid telefonnummer til pasienten. Vi har relativt kort ventetid og prioriterer saker som haster! 

Vi har topp moderne måleutstyr inkludert IOS, og vi bruker også ultralyd og NOX-T3s (for søvnregistreringer). Vi bruker private røntgeninstitutter med tilknytning til pacsonweb for å kunne vurdere bildene selv. Vi bruker private laboratorier for blod- og dyrkingsprøver. Vi har samarbeidsavtale med Ullevål sykehus. 

Epikriser blir sendt til dere samme dag som pasienten er her til time. Hvis det tilkommer opplysninger av betydning i etterkant, så gir vi dere beskjed. Vi er opptatt av at dine pasienter skal bli godt ivaretatt, og at du som fastlege skal føle at samarbeidet er bra. Når vi ser at den aktuelle problemstillingen er løst/håndtert, vil vi tilbakeføre pasienten til deg for videre oppfølging og behandling. Slik kan vi holde ventetidene nede, og er i trå med instruks i Rammeavtalen som vil følger. 

Aktuelle problemstillinger for henvisninger er:

– Astmautredning/-behandling (inkludert «second opinion»)

– Allergiutredning (luftveisallergi) inkludert allergivaksinasjon (pollen, midd og pelsdyr + bie/veps (etter anafylaksi på insektsstikk)

– Dyspneutredning inkludert vurdering av diafragmafunksjon og pleura (ultralyd)

– Hoste

– Kols og emfysem

– Interstitiell lungesykdom (inkl. sarkoidose og lungefibrose)

– Vurdering og oppfølging av funn ved radiologiske undersøkelser (noduli/fortetninger)  

– Utredning av søvnapne

henvisningen

Henvisningen trenger ikke å være lang men må inneholde kontaktinformasjon inkludert pasientens navn, personnummer, adresse og telefonnummer(!). Henviser må fremkomme med navn, arbeidssted og HPR-nummer.

Henvisningen skal inneholde problemstilling, hva du ønsker besvart! Er det behov for tolk så påfør dette og er det andre forhold av betydning så skriv det ned. Andre sykdommer og undersøkelser (f eks rtg/CT, lab, evt dyrkinger) av betydning for vår vurdering er viktig å ha med og likeså en oppdatert medisinliste (pasienten kan da denne med). Gjør man et behandlingsforsøk med inhalasjonssteroid bør denne behandling pågå maks en måned slik at medisinen kan utsettes i god tid før undersøkelsene her.

Ved timen kan det fremkomme at pasienten har symptomer/tegn på annen sykdom og vi vil da henvise videre til annen spesialist der dette fremstår som mest hensiktsmessig! Bor pasienten utenfor Oslo eller om det av andre logistiske grunner er mest praktisk for pasienten, kan det være at vi noen ganger vil be om assistanse fra deg for å få tatt blodprøver og dyrkninger mellom timene her.  Vi ønsker best mulig samarbeid om pasientene!