Bilde:pixabay.com

for pasienter

Oslo lungelege har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Det betyr at du betaler vanlig egenandel etter gjeldende satser (hvis du ikke har frikort). I tillegg kommer ev. materialekostnader (gjelder også for deg som har frikort). 

Du trenger en henvisning fra fastlege (eller annen lege) for å komme til Oslo Lungelege. Når vi har mottatt henvisningen digitalt (eller i brevform) blir denne vurdert og prioritert utfra opplysningene i henvisningen. Vi kan da sende deg brev med tilbud og informasjon om timen med dato og klokkeslett. Du vil få en automatisk påminnelse om timen 48 timer i forkant.

NB! Dersom du er nødt til å avbestille timen bør dette gjøres tidligst mulig (slik at vi kan gi timen over til en annen), og det må gjøres SENEST EN VIRKEDAG (mandag – fredager!) OG 24 TIMER FØR TIMEN. Sen avbestilling eller manglende oppmøte vil medføre at du vil bli fakturert for timen etter gjeldende regler. 

I tilfelle avbestillinger kan det hende at vi kan tilby deg time på kort varsel. Vi vil da ringe deg for å se om dette er aktuelt (og passer) for deg. Lagre gjerne vårt telefonnummer! Ventetiden vil ellers variere noe, men er ofte kortere enn ved sykehusene. Hvis det er grunn til prioritering må dette være begrunnet i henvisningen fra legen.

Du må sette av god tid (omtrent 2 timer) til første timen hos oss. Du vil gjøre flere forundersøkelser (pusteprøver og allergitest) og det er deretter satt av 45 minutter inne hos legen. Vi har moderne utstyr for måling av lungefunksjon og vi gjør også allergitester og andre type undersøkelser. Dette kan du lese mer om under «Lungeutredning».

Avhengig av resultatene ved første timen kan det bli aktuelt med kontroller med eller uten utvidet testing (for eksempel provokasjonstest eller belastningstest). Ved disse kontrollene er det satt av 30 minutter inne hos legen etter testen. Da går vi gjennom resultatene og legger en videre plan. Rapport (epikrise) sendes til fastlegen samme dag, og vi vil følge deg opp hos oss så lenge det er ønskelig og nødvendig.

I innkallelsesbrevet er det vedlagt et spørreskjema som vi ber deg om å fylle ut og ta med. Hvis du ikke har mottatt skjema før timen, så får du et skjema her som du fyller ut. Før timen ber vi deg om å ta en pause i allergimedisiner og astmamedisiner inkludert «forebyggende» inhalasjonsmedisiner, som informert om i brevet du får tilsendt. Hvis du har fått time på kort varsel, får pausen bli deretter. Vi ber deg i tillegg om å medbringe en oppdatert medisinliste. Dersom du har svar på blodprøver eller røntgen/CT undersøkelser som ikke er opplyst om i henvisningen så ta disse med.

Vel møtt hos Oslo Lungelege!