Bilde:pixabay.com

for pasienter

Oslo lungelege har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Det betyr at du betaler vanlig egenandel etter gjeldende satser (hvis du ikke har frikort). I tillegg kommer materialekostnader (gjelder også for deg som har frikort).

Du trenger en digital henvisning fra lege (fastlegen eller annen lege) for å komme til Oslo Lungelege og du må være fylt 16 år. Når vi har mottatt henvisningen blir denne vurdert og prioritert utfra opplysningene i henvisningen. Vi vil da gi deg tilbud om time per SMS! Legg inn i kalender og møt opp i tide til timen! Hvis du kommer sent kan du risikere å miste timen, og i tillegg vil dette skape forsinkelser også for dem som kommer etter deg!

Dersom du er nødt til å avbestille timen må dette gjøres tidligst mulig slik at vi kan gi timen over til en annen på ventelisten. Avbud må meldes SENEST en virkedag (mandag – fredag!) OG 24 timer før timen. Sen avbestilling eller manglende oppmøte vil medføre at du faktureres for timen (en egenandel) etter gjeldende regler. Det gjelder også deg som har frikort. 

I tilfelle avbestillinger kan det hende at vi kan tilby deg time på kort varsel. Hvis du ønsker å stå på venteliste for raskere time så kan du sende oss en email om dette. Lagre gjerne vårt telefonnummer så du ser at det er vi som ringer. Ventetiden vil kunne variere, men den er som regel kortere enn ved sykehusene. Vi har en del ledige tidlige timer 07:30,  og hvis det passer deg kan ventetiden bli særdeles kort. Gi oss beskjed i email om det kan passe deg.  Hvis det ellers er grunn til prioritering så må det fremkomme i  henvisningen fra legen. 

Vi praktiserer bruk av innesko i klinikken. Det finnes crocs som du låner ved inngangen. Meld der ankomst på iPad og gå så å sett deg på stol helt nederst i gangen utenfor rommene merket Oslo Lungelege. Det ligger kartleggingsskjema som jeg ønsker at du fyller ut om du skal til din første (kartleggings)time her. Etter timen må du innom betalingsautomaten. Alle må betale noe materialekostnader (også du som har frikort!). Dem som har frikort betaler ikke egenandelen. All kontakt er per e-post for tiden. Må du avbestille timen så gjør det i god tid så du slipper gebyr. Hvis du trenger tolk så må du melde fra om dette i god tid før timen. Lagre gjerne vår telefonnummer så du ser at det er vi som ringer. Avtalte telefontimer vil faktureres med en egenandel (gjelder ikke deg som har frikort).

FORBEREDELSER TIL FØRSTE TIME (UTREDNINGSTIME)

– Stopp med forebyggende astmamedisiner (dem du tar fast) 3 dager før timen. Du kan bruke anfallsmedisin deretter men ikke samme dag som timen. Unntak: Dersom du føler du er så dårlig at du ikke kan ta pause i medisineringen så gjør du heller ikke det! Ta med deg inhalasjonsmedisiner som du bruker. 

– Stopp med antihistaminer «allergitabletter» 5 dager før timen så vi får inkludert en allergiutredning (prikktest) ved timen. 

– Ta med liste over dine faste medisiner. Du kan bruke dine andre medisiner (de som ikke omtales over) også dagen du kommer hit. Hvis du har relevante svar på lab og rtg/CT som ikke er sendt med henvisningen så ta gjerne med svar til timen (evt. vis frem svar på mobilen). 

FORBEREDELSER TIL KONTROLLTIME

Du skal ta dine forebyggende astmamedisiner også samme dag som kontrollen. Ikke bruk hurtigvirkende anfallsmedisin (som Ventoline, Atrovent eller liknende) samme dag som timen. Ta med inhalasjonsmedisinene så vi kan sjekke inhalasjonsteknikk.

FORBEREDELSER TIL PROVOKASJONSTEST

– Sjekk avtalen du hadde med lege vedrørende pause av forebyggende medisiner! (ofte 2 uker hvis medisinen inneholder steroider). Ikke drikk koffein eller ta anfallsmedisin samme dag som testen.

FORBEREDELSE TIL ALLERGIBEHANDLING (SLIT/SCIT)

– Ta premedikasjon som avtalt (antihistaminer, evt. prednisolon) før timen og du skal være frisk når du skal ta vaksine. Har du astma skal denne være under god kontroll.  

Ved førstegangs konsultasjon er det satt av 45 minutter inne hos legen. Det vil gjøres ganske omfattende testing og det tas en grundig men målrettet anamnese. Dersom problemstillingen ikke kan avklares ved første timen, så kan det bli aktuelt med kontroll med eller uten utvidet testing/provokasjonstest. Også disse timene tar ca 45min. 

Ved kontroller er det avsatt 30 minutter inne hos legen. 

Rapporter (epikriser) sendes alltid til fastlegen samme dag som timene. Vi følger deg opp så lenge det det er behov og vi tenker at vi kan bidra. 

Vel møtt hos Oslo Lungelege!