Bilde:pixabay.com

for pasienter

Oslo lungelege har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Det betyr at du betaler vanlig egenandel etter gjeldende satser (hvis du ikke har frikort). I tillegg kommer materialekostnader (gjelder også for deg som har frikort).

Du trenger en henvisning fra lege (fastlegen eller annen lege) for å komme til Oslo Lungelege og du må være fylt 16 år. Når vi har mottatt henvisningen (digitalt eller i brevform) blir denne vurdert og prioritert utfra opplysningene i henvisningen. Vi vil da gi deg tilbud om time. Du vil få en automatisk påminnelse på SMS 48 timer før timen. Vennligst møt opp i god tid! 

Dersom du er nødt til å avbestille timen må dette gjøres tidligst mulig slik at vi kan gi timen over til en annen på ventelisten. Avbud må meldes SENEST en virkedag (mandag – fredager!) OG 24 timer før timen. Sen avbestilling eller manglende oppmøte vil medføre at du faktureres for timen (en egenandel) etter gjeldende regler. 

I tilfelle avbestillinger kan det hende at vi kan tilby deg time på kort varsel. Hvis du ønsker å stå på venteliste for raskere time så kan du sende oss en email om dette. Lagre gjerne vårt telefonnummer så du ser at det er vi som ringer. Ventetiden vil kunne variere, men den er som regel kortere enn ved sykehusene. Vi har en del ledige tidlige timer 07:30,  og hvis det passer deg kan ventetiden bli særdeles kort. Gi oss beskjed i email om det kan passe deg.  Hvis det ellers er grunn til prioritering så må det fremkomme i  henvisningen fra legen. 

Ved førstegangs konsultasjon er det avsatt 45 minutter inne hos legen. I forkant av dette gjøres diverse tester slik at du må regne med at det tar opp til 2 timer ved første oppmøte.  Vi har moderne utstyr for måling av lungefunksjon og vi gjør også allergitester og andre type undersøkelser. Dette kan du lese mer om under «Lungeutredning». 

Dersom problemstillingen ikke kan avklares ved første timen, så kan det bli aktuelt med kontroll med eller uten utvidet testing (for eksempel provokasjonstest eller belastningstest). Ved kontroller er det avsatt 30 minutter inne hos legen (i etterkant av tester som gjøres). Vi går da gjennom testresultatene og legger en plan for videre (utredning og) behandling hvis dette er aktuelt. Rapporter (epikriser) sendes alltid til fastlegen samme dag som timene. Vi følger deg opp så lenge det det er behov og vi tenker at vi kan bidra. 

I innkallelsesbrevet er det vedlagt et spørreskjema som vi ber deg om å fylle ut og ta med. Hvis du ikke har mottatt skjema før timen, så får du bare et skjema her som du fyller ut. Før timen ber vi deg om å ta en pause i allergimedisiner og astmamedisiner inkludert «forebyggende» inhalasjonsmedisiner. Følg instruks i innkallingen. Hvis du har fått time på kort varsel, får pausen bli deretter. Vi ber deg i tillegg om å medbringe en oppdatert medisinliste og ta med evt. inhalatorer som du bruker. Dersom du har svar på blodprøver eller røntgen/CT undersøkelser som ikke er opplyst om i henvisningen så ta også med disse. 

Vel møtt hos Oslo Lungelege!