Bilde:pixabay.com

for pasienter

Oslo Lungelege forventes å bytte arbeidslokaler (til annet sted i Oslo) i løpet av 2024 så følg med på nettsiden før timen din. Inntil videre holder vi til på Rosenhoff, Trondheimsveien 135, 4 et. (delt inngang med SATS Rosenhoff). 

Oslo lungelege har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Det betyr at du betaler vanlig egenandel etter gjeldende satser (hvis du ikke har frikort). I tillegg kommer materialekostnader (gjelder også for deg som har frikort). Vi har nå gått over til terminalfri betalingsløsning. Du skal altså ikke lenger bruke automaten som står ved utgangen. Du vil etter timen få Vippskrav på mobilen og dersom denne ikke betales (eller du ikke har Vipps), så får du faktura med gebyr som for tiden kun er på 10kr. Vi sender ikke faktura per e-post!

Du trenger en digital henvisning via NHN fra lege (fastlegen eller annen lege) for å komme til Oslo Lungelege og du må ha fylt 16 år. Når jeg har mottatt henvisningen så blir denne vurdert og prioritert utfra opplysningene i henvisningen. Jeg vil gi deg tilbud om time per SMS! (telefonnummer må stå på henvisningen). Legg inn timeavtalen i kalenderen, og møt opp i tide til timen! Hvis du kommer sent kan du risikere å miste timen, og i tillegg vil dette skape forsinkelser også for dem som kommer etter deg!

Dersom du er nødt til å avbestille timen må dette gjøres tidligst mulig slik at vi kan gi timen over til en annen på ventelisten. Avbud må meldes SENEST en virkedag (mandag – fredag!) OG 24 timer før timen. Sen avbestilling eller manglende oppmøte vil medføre at du faktureres for timen (en egenandel) etter gjeldende regler. Det gjelder også deg som har frikort. Du ansvarer selv for å gi beskjed om avbud i tide. Kravet er at du skal ha fått innkallelse (1 SMS) med beskjed om timen. Ny SMS med påminnelse om timen er ikke lovpålagt oss.

I tilfelle avbestillinger kan det hende at vi kan tilby deg time på kort varsel. Hvis du ønsker å stå på venteliste for raskere time så kan du sende oss en epost om dette. Lagre gjerne vårt telefonnummer så du ser at det er vi som ringer. Ventetiden vil kunne variere, men den er som regel kortere enn ved sykehusene. 

VIKTIG! Man praktiserer bruk av innesko i Carlbernerklinikken. Det finnes crocs som du låner ved inngangen. Det første venterommet du kommer til er IKKE for deg (=IKKE for Oslo Lungelege sine pasienter). Du trenger ikke å ankomtregistrere deg noen steder. Skift til innesko og gå så helt ned til enden av korridoren. Sett deg på en stol utenfor rommene merket Oslo Lungelege. Det ligger spørreskjema til deg som er ny og astmakontroll skjema for deg som kommer til astmakontroll. 

Ta helst kontakt per e-post og vi svarer fortløpende. Hvis vi ikke rekker å svare i telefontiden kan det være lurt å sende e-post så kan vi svare eller ringe opp. Gjerne skrive ned fødselsdato (6 sifre) og navn + hva det dreier seg om. Unngå sensitiv informasjon. Må du avbestille timen så gjør det i god tid så du slipper gebyr (epost innenfor fristen med begrunnelse for avbestilling er godt nok). Hvis du trenger tolk så må du melde fra om dette i god tid før timen. Lagre gjerne vår telefonnummer så du ser at det er vi som ringer. Avtalte telefontimer vil faktureres med en egenandel (hvis du ikke har frikort).

FORBEREDELSER TIL FØRSTE TIME (UTREDNINGSTIME)

– Stopp med forebyggende astmamedisiner (dem du tar fast) 3 dager før timen. Du kan bruke anfallsmedisin deretter men ikke samme dag som timen. Unntak: Dersom du føler du er så dårlig at du ikke kan ta pause i medisineringen så gjør du heller ikke det! Ta med deg inhalasjonsmedisiner som du bruker. 

– Stopp med antihistaminer «allergitabletter» 5 dager før timen så vi får inkludert en allergiutredning (prikktest) ved timen. 

– Ta med liste over dine faste medisiner. Du kan bruke dine andre medisiner (de som ikke omtales over) også dagen du kommer hit. Hvis du har relevante svar på lab og rtg/CT som ikke er sendt med henvisningen så ta gjerne med svar til timen (evt. vis frem svar på mobilen). 

FORBEREDELSER TIL KONTROLLTIME

Du skal ta dine forebyggende astmamedisiner også samme dag som kontrollen. Ikke bruk hurtigvirkende anfallsmedisin (som Ventoline, Atrovent eller liknende) samme dag som timen. Ta med inhalasjonsmedisinene så vi kan sjekke inhalasjonsteknikken.

FORBEREDELSER TIL PROVOKASJONSTEST

– Sjekk avtalen du hadde med lege vedrørende pause av forebyggende medisiner! (ofte 2 uker hvis medisinen inneholder steroider). Hvis du blir dårlig i ventetiden (grunnet pause i medisiner) så ta gjerne kontakt per mail så finner vi en løsning.  Ikke ta anfallsmedisin samme dag som testen. 

FORBEREDELSE TIL ALLERGIBEHANDLING (SLIT/SCIT)

– Ta premedikasjon som avtalt (som antihistaminer) før timen og du skal være frisk når du skal ta vaksine. Har du astma skal denne være under god kontroll.  

Ved førstegangs konsultasjon er det satt av 45-60 minutter. Det vil gjøres ganske omfattende testing og det tas en grundig men målrettet anamnese. Dersom problemstillingen ikke kan avklares ved første timen, så kan det bli aktuelt med kontroll med eller uten utvidet testing/provokasjonstest. Disse timene tar 45-60min. 

Ved kontroller er det avsatt 30 minutter. 

Rapporter (epikriser) sendes alltid til fastlegen samme dag som timene. Vi følger deg opp så lenge det det er behov og vi tenker at vi kan bidra. 

Vel møtt hos Oslo Lungelege