Bilde:pixabay.com

for pasienter

Oslo lungelege har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Det betyr at du betaler vanlig egenandel etter gjeldende satser (hvis du ikke har frikort). I tillegg kommer materialekostnader (gjelder også for deg som har frikort). Alle må innom betalterminalen på veien ut, og dersom du gjør opp for deg da så slipper du gebyr! Vi sender ikke faktura på epost.

Du trenger en digital henvisning via NHN fra lege (fastlegen eller annen lege) for å komme til Oslo Lungelege og du må ha fylt 16 år. Når jeg har mottatt henvisningen så blir denne vurdert og prioritert utfra opplysningene i henvisningen. Jeg vil gi deg tilbud om time per SMS! (telefonnummer må stå på henvisningen). Legg inn timeavtalen i kalenderen, og møt opp i tide til timen! Hvis du kommer sent kan du risikere å miste timen, og i tillegg vil dette skape forsinkelser også for dem som kommer etter deg!

Dersom du er nødt til å avbestille timen må dette gjøres tidligst mulig slik at vi kan gi timen over til en annen på ventelisten. Avbud må meldes SENEST en virkedag (mandag – fredag!) OG 24 timer før timen. Sen avbestilling eller manglende oppmøte vil medføre at du faktureres for timen (en egenandel) etter gjeldende regler. Det gjelder også deg som har frikort. 

I tilfelle avbestillinger kan det hende at vi kan tilby deg time på kort varsel. Hvis du ønsker å stå på venteliste for raskere time så kan du sende oss en epost om dette. Lagre gjerne vårt telefonnummer så du ser at det er vi som ringer. Ventetiden vil kunne variere, men den er som regel kortere enn ved sykehusene. 

VIKTIG! Vi praktiserer bruk av innesko i klinikken. Det finnes crocs som du låner ved inngangen. Det første venterommet du kommer til er kun for pasienter som skal til gynekologen (IKKE VENT HER!). Skift til inneskor og gå så helt ned til enden av korridoren og sett deg på en stol utenfor rommene merket Oslo Lungelege. Det ligger spørreskjema til deg som er ny og astmakontroll skjema for deg som kommer til astmakontroll. 

All kontakt er per epost for tiden. Må du avbestille timen så gjør det i god tid så du slipper gebyr. Hvis du trenger tolk så må du melde fra om dette i god tid før timen. Lagre gjerne vår telefonnummer så du ser at det er vi som ringer. Avtalte telefontimer vil faktureres med en egenandel (hvis du ikke har frikort, som igjen betyr at du ikke betaler egenandeler resten av året).

FORBEREDELSER TIL FØRSTE TIME (UTREDNINGSTIME)

– Stopp med forebyggende astmamedisiner (dem du tar fast) 3 dager før timen. Du kan bruke anfallsmedisin deretter men ikke samme dag som timen. Unntak: Dersom du føler du er så dårlig at du ikke kan ta pause i medisineringen så gjør du heller ikke det! Ta med deg inhalasjonsmedisiner som du bruker. 

– Stopp med antihistaminer «allergitabletter» 5 dager før timen så vi får inkludert en allergiutredning (prikktest) ved timen. 

– Ta med liste over dine faste medisiner. Du kan bruke dine andre medisiner (de som ikke omtales over) også dagen du kommer hit. Hvis du har relevante svar på lab og rtg/CT som ikke er sendt med henvisningen så ta gjerne med svar til timen (evt. vis frem svar på mobilen). 

FORBEREDELSER TIL KONTROLLTIME

Du skal ta dine forebyggende astmamedisiner også samme dag som kontrollen. Ikke bruk hurtigvirkende anfallsmedisin (som Ventoline, Atrovent eller liknende) samme dag som timen. Ta med inhalasjonsmedisinene så vi kan sjekke inhalasjonsteknikken.

FORBEREDELSER TIL PROVOKASJONSTEST

– Sjekk avtalen du hadde med lege vedrørende pause av forebyggende medisiner! (ofte 2 uker hvis medisinen inneholder steroider). Hvis du blir dårlig i ventetiden (grunnet pause i medisiner) så ta gjerne kontakt per mail så finner vi en løsning.  Ikke ta anfallsmedisin samme dag som testen. 

FORBEREDELSE TIL ALLERGIBEHANDLING (SLIT/SCIT)

– Ta premedikasjon som avtalt (som antihistaminer) før timen og du skal være frisk når du skal ta vaksine. Har du astma skal denne være under god kontroll.  

Ved førstegangs konsultasjon er det satt av 45-60 minutter. Det vil gjøres ganske omfattende testing og det tas en grundig men målrettet anamnese. Dersom problemstillingen ikke kan avklares ved første timen, så kan det bli aktuelt med kontroll med eller uten utvidet testing/provokasjonstest. Disse timene tar ca 45min. 

Ved kontroller er det avsatt 30 minutter. 

Rapporter (epikriser) sendes alltid til fastlegen samme dag som timene. Vi følger deg opp så lenge det det er behov og vi tenker at vi kan bidra. 

Vel møtt hos Oslo Lungelege!