Bilde: pixabay.com

om oss

Oslo Lungelege har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Det betyr at du møter en erfaren lungelege som har jobbet mange år på sykehus og at egenandelen er den samme som på en sykehus poliklinikk (tilkommer noe materialekostnader for alle). Som regel er ventetiden kortere og du vil møte den samme legen ved kontrollene. Vi utreder og behandler et bredt spekter av lungesykdommer og luftveisallergi. Vi behandler pasienter fra 16 år og oppad. 

Ved Oslo lungelege jobber avtalespesialisten sammen med to sekretærer. Vi har også en fysiologisk testleder med bachelor i idrettsvitenskap og mastergrad i idrettsmedisin. Vi ønsker at det skal være hyggelig å besøke oss. Vårt mål er å gi god evidensbasert pasientbehandling etter oppdaterte retningslinjer og at du skal få god informasjon. 

Dr. Magnus Qvarfort har utdanning fra Karolinska instituttet i Stockholm. Han ble spesialist i indremedisin og lungesykdommer i 2009. Han har jobbet på Lovisenberg sykehus og 15 år ved Ullevål sykehus. Han har bred erfaring innenfor hele spektret av lungesykdommer, spesielt astma, kols, allergi og søvnmedisin. Han har drevet utstrakt undervisningsvirksomhet og har forsket på søvnstudier hos pasienter med underventilering.