Bilde: pixabay.com

om oss

Oslo Lungelege har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi utreder og behandler sykdommer innenfor feltet lungesykdommer og luftveisallergi, og vi jobber i tett samarbeid med nærliggende sykehus. Vårt fokus vil alltid være på god pasientbehandling, og vi følger oppdaterte retningslinjer og evidensbasert medisin.

Vi er to lungeleger som deler praksisen per i dag. Det jobber også her en sykepleier, en helsesekretær og en fysiologisk testleder med bachelor i idrettsvitenskap og mastergrad i idrettsmedisin som utfører testene, og som passer på at du er godt ivaretatt hos oss.    

Dr. Magnus Qvarfort har utdanning fra Karolinska instituttet i Stockholm. Han ble spesialist i indremedisin og lungesykdommer i 2009. Han har de siste 15 årene jobbet ved Ullevål sykehus, og har bred erfaring innenfor hele spektret av lungesykdommer, spesielt astma, kols, allergi og søvnmedisin. Han har drevet utstrakt undervisningsvirksomhet og har forsket på søvnstudier hos pasienter med underventilering.

Dr. Leiv Myhr ble utdannet lege ved Universitetet i Oslo i 1983, og har vært spesialist i indremedisin og lungesykdommer siden 1994. Han har tidligere arbeidet ved Aker sykehus, Rikshospitalet og Lovisenberg Diakonale Sykehus. Egen spesialistpraksis fra 2006. Dr. Leiv Myhr har bred erfaring innenfor hele spektret av lungesykdommer, spesielt astma, kols og allergi.