Bilde: pixabay.com

om oss

Oslo Lungelege har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Det betyr at du som pasient betaler vanlig egenandel hos avtalespesialisten, og du skal få minst like god hjelp som du ville ha fått på en sykehus poliklinikk. Vi utreder og behandler et bredt spekter av lungesykdommer og luftveisallergi. Oslo Lungelege har samarbeidsavtale med Oslo Universitetssykehus. Vårt mål er å gi god evidensbasert pasientbehandling etter oppdaterte retningslinjer.

Ved Oslo lungelege jobber avtalespesialisten sammen med en helsesekretær og en fysiologisk testleder med bachelor i idrettsvitenskap og mastergrad i idrettsmedisin. Sammen så skal vi passe på at du får god hjelp for dine lungeproblemer og vi ønsker også at det skal være hyggelig å besøke oss.

Dr. Magnus Qvarfort har utdanning fra Karolinska instituttet i Stockholm. Han ble spesialist i indremedisin og lungesykdommer i 2009. Han har jobbet på Lovisenberg sykehus og 15 år ved Ullevål sykehus. Han har bred erfaring innenfor hele spektret av lungesykdommer, spesielt astma, kols, allergi og søvnmedisin. Han har drevet utstrakt undervisningsvirksomhet og har forsket på søvnstudier hos pasienter med underventilering.